Velkommen

Familielivet kan indimellem være en udfordring                 

Vores relationer er af stor betydning for vores følelse af tilfredshed og glæde i livet.

Det kan handle om :

  • Vores rolle og muligheder som forældre, at være i tvivl om opdragelse og hvad der er det rigtige. Konflikter, hvordan takles de? og hvad er bedst for vores børn. Hvordan skaber vi trivsel og værdier i familien.
  • Vores parforhold, kærligheden, nye familiekonstellationer, værdier, håb og drømme
  • Skilsmisse, at komme videre på den bedst mulige måde, aftaler om børn, uenigheder og kompromisser.
  • Generationskonflikter, bedsteforældre og børn, eller konflikter mellem søskende og svigerfamilier. Hvordan håndteres de?
  • Udfordringer i livet, hvis noget opleves svært, gør dig vred, trist, eller får dig til at føle dig utilstrækkelig eller forkert, så er der altid mulighed for at gå andre og nye veje. At finde og genfinde glæde og tilfredshed med livet.
  • At være ung, er ofte en forvirret og usikker tid. Hvem er jeg og hvad skal jeg? Få modet og troen på dig selv tilbage.

I alle livets forhold kan en terapeutisk samtale, rådgivning og coaching være det første skridt til en bedre hverdag.

Ring uforpligtende og hør lidt om hvordan jeg kan hjælpe jer/dig videre

venlig hilsen, Tove